Zbieranie i przetwarzanie odpadów

Firma ZYBI-TRANS Usługi Sprzętem Budowlanym, Transport Zbigniew Muczyński posiada decyzje zezwalające na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów. Obecnie prowadzimy dużej wielkości przedsięwzięcie, polegające na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych – wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego ,,Składowice’’, dzięki czemu również tam mają Państwo możliwość przekazywania odpadów.

Nasza firma wystawi dla Państwa Karty przekazania odpadów i zagospodaruje następujące rodzaje odpadów: odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, odpadów innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, odpadów z remontów i przebudowy dróg, drewna, mieszanek bitumicznych, odpadowej papy, gleby, ziemi, kamieni, urobku z pogłębiania, tłucznia torowego (kruszywo), materiałów budowlanych zawierających gips, zamieszanych odpadów
z budowy, remontów i demontażu, cegieł, płytek i ceramiki.

Pamiętajmy jak ważna jest weryfikacja podmiotu, któremu przekazujemy odpady! Dotkliwe kary grożą nie tylko za gospodarowanie odpadami bez odpowiednich pozwoleń, ale również za przekazywanie odpadów podmiotom nieposiadającym takich pozwoleń!
Dzięki wpisowi naszej firmy do rejestru BDO mają Państwo 100% pewności, co do posiadanych przez nas decyzji zezwalających na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
Oferujemy Państwu także doradztwo w zakresie gospodarki odpadami.