Usługi transportowe

501 131 194

ZBIGNIEW MUCZYŃSKI

Firma ZYBI-TRANS Usługi Sprzętem Budowlanym, Transport Zbigniew Muczyński świadczy profesjonalne usługi transportowe materiałów sypkich.

Nasza siedziba znajduje się w Raszówce, w województwie dolnośląskim. Korzystamy z niezawodnego i bezawaryjnego sprzętu. Oferujemy transport odpadów powstałych przy robotach ziemnych oraz materiałów sypkich tj. piasek, żwir, tłuczeń, ziemia, itp. Zajmujemy się także wywozem i zagospodarowaniem odpadów betonu, gruzu, materiałów ceramicznych, odpadów z remontów i przebudowy dróg, drewna, mieszanek bitumicznych, odpadowej papy, ziemi, urobku z pogłębiania, tłucznia torowego, materiałów budowlanych, zamieszanych odpadów z budowy i remontów. Posiadamy możliwość transportowania odpadów własnymi samochodami (wpis do rejestru BDO).

Oferujemy również sprzedaż piasku i kruszyw wraz z transportem. Zgodnie z życzeniem klienta proponujemy kruszywo o różnych parametrach granulacji oraz typu. Chętnie doradzimy w kwestii wyboru odpowiedniego materiału wedle indywidualnych wymagań.